Đại học kinh tế quốc dân - Viện Quản Trị Kinh Doanh

Viện Quản trị Kinh doanh tập trung vào hai trong các lĩnh vực hoạt động chính là đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và các chương trình đào tạo phát triển quản lý. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập từ năm 1990. Trung tâm ra đời đã tạo cơ sở cho việc hình thành một Viện Quản trị Kinh doanh với các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Từ năm 1991 đến 1997, Trung tâm đã không ngừng nâng cao các khả năng của mình, phát triển các chương trình khác nhau, mở rộng các quan hệ hợp tác với các nhà tư vấn và các tổ chức trong và ngoài nước.

Đại học kinh tế quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học có uy tín nhất của Việt Nam đã qua 50 năm hoạt động và trưởng thành. Là một trường trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, đào tạo quản lý và quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện có 1117 cán bộ giáo viên và hơn 30 ngàn sinh viên đang theo học ở 32 chuyên ngành khác nhau.

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Năm 2001 
ANH HÙNG LAO ĐỘNG 
Năm 2000
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
Hạng Nhất (1996), Hạng Nhì (1991), Hạng Ba (1986)
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
Hạng Nhất (1983), Hạng Nhì (1978), Hạng Ba (1961-1972)

HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ
của Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (1987)


KHÁI QUÁT CHUNG

Địa chỉ: 207 Đường Giải phóng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội;

Ngày thành lập: ngày 25 tháng 1 năm 1956;

Chức năng nhiệm vụ:

           Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học và sau đại học. Tư vấn về chính sách vĩ mô cho Đảng và Nhà nước. Tư vấn và trung tâm chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

Biên chế và tổ chức bộ máy:

- Tổng số giáo viên, cán bộ công nhân viên: 1.117, trong đó có 26 giáo sư, 69 Phó giáo sư, 207 Tiến sỹ, 250 Thạc sỹ; 20 Giảng viên cao cấp, 230 giảng viên chính, 329 giảng viên. 2 Nhà giáo Nhân dân, 41 Nhà giáo Ưu tú, 382 Đảng viên.

- Cơ cấu tổ chức: Trường hiện có 18 khoa (trong đó có 14 khoa đào tạo chuyên ngành, 02 khoa quản lý đào tạo và 02 khoa không đào tạo chuyên ngành) với 32 chuyên ngành đào tạo. 2 viện và 08 trung tâm (trong đó có 1 trung tâm đào tạo chuyên ngành). 13 bộ môn trực thuộc (trong đó có 4 bộ môn đào tạo chuyên ngành). 9 phòng ban, chức năng và 4 đơn vị phục vụ khác.

Từ năm 1990 đến nay, 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, có 27 đơn vị và cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động, 37 bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 335 Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, 16 cá nhân và 3 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo mười năm đổi mới, 66 Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn, 14 Huy chương vì Thế hệ trẻ. Đảng bộ liên tục được công nhận Đảng bộ vững mạnh suất sắc, Đoàn thanh niên Trường liên tục được công nhận Đoàn trường tiên tiến suất sắc.

Trường là trung tâm đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học và sau đại học ở nước ta; trung tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học kinh tế làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương và quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong suốt 49 năm qua, Trường luôn nhận được sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc Hội, Nhà nước và Chính phủ, sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao, tận tình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội, sự ủng hộ nhiệt tình của các Ban, Ngành Trung ương, các địa phương và các doanh nghiệp, sự giúp đỡ hợp tác tích cực có hiệu quả của nhiều tổ chức quốc tế, nhiều trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới. Cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tập thể giáo viên, cán bộ CNV nhà trường đã chủ động, sáng tạo, đi đầu vượt khó, vững bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học xây dựng các luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của Đảng.

CÁC THÀNH TỰU CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG 48 NĂM QUA

1. Công tác đào tạo:

Trong 49 năm qua, trường đã đào tạo được trên 56.300 sinh viên,  trong đó có 25.000 cử nhân dài hạn tập trung, 20.000 cử nhân tại chức, 5.000 cử nhân bằng II, 3.500 cử nhân hệ chuyên tu, 320 cử nhân KV, 580 tiến sỹ, 1.800 thạc sỹ, 103 cử nhân cho bạn là Lào và Cămpuchia và mở 12 khoá đào tạo cử nhân tại Cămpuchia.

Ngoài ra, trường còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức đại học và sau đại học cho khoảng hơn 55.000 cán bộ kinh tế, kinh doanh cho cả nước.

Trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các trường đại học về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh có chất lượng cao trong cả nước. Trường là cái nôi của nhiều trường đại học trong khối kinh tế, đồng thời cũng là nguồn cung cấp nhiều cán bộ giảng dạy cho các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối kinh tế. 

Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Trường luôn chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn đi đầu đổi mới và đổi mới thành công, toàn diện, vững chắc về cả nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và cơ cấu ngành nghề đào tạo. 

Kết quả là, hệ thống chương trình, giáo trình tiếp tục được biên soạn lại, biên soạn mới; tính từ 1996 đến nay trường đã biên soạn lại và biên soạn mới  254 giáo trình, nhiều giáo trình đã được Bộ giáo và Đào tạo đánh giá cao và sử dụng làm giáo trình chuẩn cho các trường đại học thuộc khối kinh tế của cả nước nghiên cứu và học tập. Đổi mới và xây dựng được 90 chương trình đào tạo cho 5 nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, 1 chuyên ngành Công nghệ thông tin và 01 chuyên ngành Luật kinh doanh. 

Cơ cấu ngành nghề từ 17 chuyên ngành năm 1996 đến nay đã phát triển thành 34 chuyên ngành đào tạo. 

Quy mô đào tạo từ 22.000 sinh viên năm 1996 đến nay quy mô đào tạo của trường là trên 30.000, riêng hệ Sau đại học tăng từ 800 học viên năm 1996 lên 1292 học viên năm 2004. Bồi dưỡng kiến thức kinh tế cho hơn 10.000 cán bộ kinh tế, kinh doanh cho các địa phương và doanh nghiệp.

Trường hiện đang liên kết đào tạo với 32 bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước.

Tỷ lệ sinh viên đạt Khá, Giỏi tăng từ 45,2% năm 1996 lên 72,5% năm 2004. Khoảng 90% số sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm đã được nhận vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Sinh viên ra trường đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học vững vàng, có đạo đức, có khả năng thích ứng nhanh trong cơ chế thị trường; được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tín nhiệm và đánh giá cao.  Hiện có hàng trăm người đang giữ các trọng trách lớn tại các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, các đoàn thể cũng như tại các địa phương, doanh nghiệp.


2. Công tác nghiên cứu khoa học:

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động đi đầu có tính sáng tạo cao trong nhà trường

Trường được Bộ chính trị tín nhiệm giao tham gia biên soạn các văn kiện cho Đại hội VIII, IX và nhiều Hội nghị TW, chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước. Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã là cơ sở khoa học quan trọng giúp Đảng, Chính phủ xây dựng và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới ở nước ta như: Chương trình KHXH03: Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội (giai đoạn 1996-2000), Thực trạng và giải pháp đảm bảo sản xuất và đời sống của các hộ nông dân không đất hoặc thiếu đất ở đồng bằng sông Cửu long; Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trạng thời kỳ CNH, HĐH, Hội thảo khoa học chủ đề: Chính sách và các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn VN thập niên đầu thế kỷ XXI, liên kết nghiên cứu đề tài với Đại học Thamasat, (Thái Lan) năm 1996, ĐH Vũ Hán (Trung quốc) năm 2000.... Hoạt động nghiên cứu khoa học hướng vào 4 mục tiêu cơ bản: nghiên cứu tư vấn hoạch định chủ trương đổi mới nền kinh tế của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu phục vụ đào tạo; nghiên cứu khoa học ứng dụng giúp các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Từ năm 1996 đến 2001, trường đã thực hiện 2 chương trình và  20 đề tài, dự án cấp Nhà nước, 127 đề tài cấp Bộ, 154 đề tài cơ sở và hàng trăm đề tài hợp đồng với các ngành, các địa phương và doanh nghiệp. 82 sinh viên đã đoạt giải thưởng về thành tích NCKH. 90% giáo viên có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên tham gia NCKH. 

3. Xây dựng đội ngũ:

Trường Đại học KTQD là nơi đào tạo và cung cấp nhiều cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và cho các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối kinh tế trong cả nước. Trường luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có chất lượng cao, đội ngũ những người phục vụ nhiệt tình, có trách nhiệm trên cả 3 mặt đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và công tác. Bên cạnh việc đào tạo lại đội ngũ cán bộ cũ trường luôn tích cực quan tâm bồi đưỡng đội ngũ kế cận, nhờ vậy trình độ năng lực chuyên môn đã khắc phục về cơ bản được những khiếm khuyết đáp ứng nhanh yêu cầu về năng lực của đội ngũ trong cơ chế mới. 

Số cán bộ giảng dạy 557 trong đó số cán bộ giảng dạy có trình độ trên Đại học chiếm trên 40,9 %.

Củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế lãnh đạo quản lý của trường không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng bộ và lãnh đạo cấp trường vừa phát huy quyền chủ động sáng tạo của các tổ chức quần chúng trong mọi hoạt động nhằm hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.


4. Cơ sở vật chất:

Đời sống của giáo viên, cán bộ CNV không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất nhà trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường.

Sửa chữa nâng cấp cải tạo hệ thống giảng đường cũ; xây thêm một nhà 5 tầng đưa tổng số phòng học lên 125 phòng với hệ thống ánh sáng, quạt, bàn ghế đủ đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Xây thêm một nhà KTX 5 tầng với 130 phòng ở, 01 nhà làm việc 5 tầng với 01phòng Hội thảo lớn. Trang thiết bị văn phòng được bổ sung về cơ bản đủ năng lực đáp ứng công tác phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH. Hệ thống máy tính được nối mạng cục bộ trong một số khoa, phòng, ban, nhiều máy tính được nối mạng Internet. 02 trang WEB của trường đã được đưa lên mạng thông tin quốc tế. Hệ thống thư viện nhà trường đủ phục vụ cho sinh viên và NCS với 105.000 đầu sách và 245 báo và tạp chí.

  Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trường thực sự là tấm gương tiêu biểu, có uy tín đối với các ngành, các địa phương và doanh nghiệp; có vị thế cao trong xã hội và có uy tín đối với các trường đại học trong nước, khu vực và quốc tế.

 

 

Chia sẻ với:
Chia sẻ
Thông tin liên hệ

Đại học kinh tế quốc dân - Viện Quản Trị Kinh Doanh

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại họ

Lượt xem trường:82406
Số khóa học:12
Tổng lượt xem các khóa học:433801
Thành viên quan tâm (1)
  • Trang