Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

NEDCEN DANANG

NEDCEN DANANG là tổ chức chuyên nghiệp về đào tạo và tư vấn trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Được các tổ chức quốc tế chuyển giao công nghệ đào tạo và tư vấn, nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ những doanh nhân mới, trợ giúp các chủ doanh nghiệp, các nhà quản trị, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, sinh viên các trường nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đạt thành công trong công việc và sự nghiệp của mình

 

NEDCEN DANANG là tổ chức chuyên nghiệp về đào tạo và tư vấn trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Được các tổ chức quốc tế chuyển giao công nghệ đào tạo và tư vấn, nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ những doanh nhân mới, trợ giúp các chủ doanh nghiệp, các nhà quản trị, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, sinh viên các trường nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đạt thành công trong công việc và sự nghiệp của mình

EDCEN DANANG is an organization specializing in providing training and consultant services for small and medium sized enterprises in Vietnam. With the assistance of international organizations in transferring training techniques and consultancy skills, it aims to help business people, enterprise owners, managers, employees and students improving occupational skills and achieving successes in their careers.

NEDCEN DANANG với phương châm phục vụ tốt nhất sẽ mang đến cho các bạn những chương trình đào tạo, những trợ giúp kinh doanh  linh hoạt, thực tiễn, tính ứng dụng cao, phù hợp với môi trường kinh doanh Việt nam, và nhu cầu của bạn.

NEDCEN DANANG will bring you qualified consultancy services and useful training programs compatible with Vietnamese business climate and your own needs.

NEDCEN DANANG sẵn sàng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương để đào tạo và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

WE are willing to cooperate with your organizations, enterprises and localities in training and business development.

Chia sẻ với:
Chia sẻ
Thông tin liên hệ

NEDCEN DANANG

Phòng quản lý đào tạo

Lượt xem trường:42029
Số khóa học:15
Tổng lượt xem các khóa học:317587
Thành viên quan tâm (1)
  • lam