Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tiền thân là trường TH kinh tế Bắc Thái thành lập ngày 20/12/1978 theo quyết định số 675/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái. Từ khi thành lập trường đã 3 lần di chuyển địa điểm. Được sự quan tâm của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, phát huy nội lực nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn xây dựng trường ngày càng phát triển đạt được những thành tích đáng kể.

1. Giai đoạn từ 1978 - 1985  

          Địa điểm ban đầu thuộc phường Đồng Quang- TP Thái Nguyên. Năm 1979 trường di chuyển địa điểm sang Thị trấn Chùa Hang - Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Đội ngũ cán bộ giáo viên ban đầu chỉ trên 10 người, cơ sở vật chất cũ nát. Trường tập chung xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ, tổ chức tuyển sinh. Kết quả giai đoạn này đào tạo trên 3000 học sinh cho các HTX nông nghiệp, các ngành trong và ngoài tỉnh đáp ứng yêu cầu cán bộ cho cơ sở. Được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về thành tích đào tạo.

          2. Giai đoạn 1985 - 1997

          Đây là giai đoạn ngành giáo dục tiến hành cải cách theo nghị quyết Bộ chính trị, Tỉnh uỷ, xoá bỏ cơ chế bao cấp. Trường vươn lên mở rộng quy mô đa dạng hoá hình thức và loại hình đào tạo, tăng số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất - trường đi vào ổn định và phát triển, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Ngành, Tỉnh, Quân khu I và của Chính Phủ (1988 - 1992).

          3. Từ 1997 đến nay

          Được sự quan tâm của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng mới cho trường nhiều hạng mục công trình phục vụ giảng dạy, học tập. Đội ngũ cán bộ giáo viên được tăng cường, trường đã đạt nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, UBND tỉnh, Thành uỷ, của các tổ chức đoàn thể...

Chia sẻ với:
Chia sẻ
Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

cdkttctn

Lượt xem trường:1
Số khóa học:
Tổng lượt xem các khóa học:
Chương trình đào tạo
  • Chưa có chương trình đào tạo.
Thành viên quan tâm
Chưa có thành viên quan tâm