Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Tiền thân từ trường Trung học Lao động Tiền lương thuộc Bộ Lao động thành lập năm 1961 có nhiệm vụ đào tạo cán bộ lao động tiền lương cho toàn miền bắc. Năm 1991, trường hợp nhất với trường Quản lý Cán bộ Thương binh Xã hội lấy tên là Trường Cán bộ Lao động – Xã hội.

Sứ mạng của trường

Tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học; giúp người học có khả năng tự nghiên cứu để hành nghề một cách vững chắc.

Lịch sử phát triển

 Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) rất tự hào là một Cơ sở giáo dục Đại học công lập nằm trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh có khuôn viên rộng lớn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đặc biệt thân thiện với con người; là nơi lý tưởng cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
 

Chia sẻ với:
Chia sẻ
Thông tin liên hệ

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội

ldxhedu

Lượt xem trường:41454
Số khóa học:5
Tổng lượt xem các khóa học:87651
Chương trình đào tạo
Thành viên quan tâm
Chưa có thành viên quan tâm