Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics

Mục tiêu Sứ mệnh: Viện là tổ chức Khoa học – Công nghệ đầu tiên của ngành Giao nhận Kho vận quốc tế và dịch vụ Logistics Việt Nam. Sứ mệnh của Viện là Tập hợp các nguồn lực, thực hiện nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển ngành Logistics Việt Nam đạt ngang tầm khu vực và thế giới. Các nhiệm vụ chính của Viện: Nghiên cứu chiến lược phát triển, qui hoạch ngành Logistics, các chính sách, thể chế trong lĩnh vực Logistic, các chỉ số thống kê, qui trình chuẩn về giao nhận vận tải và dịch vụ Logistics. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiến tiến trong ngành Logistics, cung cấp dịch vụ tư vấn ứng dụng các mô hình quản trị Logistics, hệ thống thông tin, các giải pháp Logistics cho các hội viên cũng như các doanh nghiệp khác. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực về Logistics, nâng cao kiến thức quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng cho hội viên, các nhà cung cấp dịch vụ Logistics cũng như người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế.

Viện là tổ chức nghiên cứu đầu tiên của ngành Logistics và dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế vừa làm công tác nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện đồng thời cung ứng dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ quyền lợi hội viên và phát triển ngành Logistics.
-    Mục tiêu chiến lược của Viện Logistics là tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển ngành Logistics và dịch vụ giao nhận - vận tải quốc tế của Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực hội viên, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần phát triển ngành thương mại và GTVT nước nhà.
Sứ mệnh của Viện:
-    Nghiên cứu chiến lược phát triển, qui hoạch ngành Logistics, các chính sách, thể chế trong lĩnh vực Logistic, các chỉ số thống kê, qui trình chuẩn về giao nhận vận tải và Logistics.
-    Nghiên cứu và phát triển các công nghệ, kỹ thuật trong ngành logistics, cung cấp các dịch vụ tư vấn ứng dụng các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến trong quản trị Logistics, hệ thống thông tin, các giải pháp Logistics cho các hội viên cũng như các doanh nghiệp khác.
-    Tổ chức  đào tạo nguồn nhân lực về Logistics và giao nhận vận tải quốc tế cũng như nâng cao kiến thức Quản trị Logistics cho hội viên và các doanh nghiệp khác theo một trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế.

Chương trình hành động:

Trong hai năm 2011-2012, Viện tập trung triển khai các chương trình đào tạo sau

*      Quản lý Giao nhận Vận tải quốc tế do FIATA cấp bằng gồm 12 modules (FIATA Diploma in International Freight Managemant). Chỉ tiêu đào tạo 8 lớp x 30 học viên/lớp = 240 học viên;

*      Các khóa học giao nhận vận tải hàng không của IATA: trung bình mỗi tháng 1 khóa;

*      Quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng: tổ chức nhiều loại hình ngắn hạn và dài hạn để chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ & nhân viên các doanh nghiệp;

*      Kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các chương trình huấn luyện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng quản trị, tính chuyên nghiệp của các hoạt động dịch vụ logistics.

Về công tác nghiên cứu ứng dụng:

*      Triển khai nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ tư vấn các giải pháp logistics, giao nhận vận tải quốc tế;

*      Xuất bản các sổ tay, các công trình nghiên cứu về Logistics phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề trong lĩnh vực Logistics;

*      Đẩy mạnh việc hợp tác trong nước và quốc tế với các trường, các viện, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như FIATA, IATA;

*      Xây dựng Trung tâm thực hành và các phòng Logistics Lab tại TP.HCM, sau đó tại các thành phố lớn như  Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng,  Vũng tàu, Cần Thơ.

Đội ngũ cán bộ:

Đội ngũ nghiên cứu khoa học:

Viện hiện có 10 Tiến sỹ và 28 Thạc sỹ, Chuyên gia, tổ chức thành 8 Bộ môn.

Viện qui tụ được một đội ngũ những nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ đầu ngành có tâm huyết và có quá trình công tác, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành Giao nhận Kho vận và Logistics tại Việt nam. Đội ngũ này sẽ ngày được bổ sung qua hợp tác, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế như FIATA, IATA, đại học Ngoại Thương, Đại học Giao Thông Vận Tải, Công ty Tri Thức Hậu Cần.

Đội ngũ giáo viên:

Hiện có 38 giáo viên thỉnh giảng là các giảng viên, chuyên gia, các cán bộ quản lý cơ quan, doanh nghiệp có khả năng tham gia giảng dạy.

Viện tham gia trực tiếp vào Tiểu ban Giáo dục & Đào tạo (Working Group of Education & Training) của AFFA.

Cơ sở vật chất:

-        04 phòng học phục vụ đồng thời 128 học viên

-        Hội trường 150 chỗ: dành cho Hội nghị, Hội thảo

-        Thư viện: phục vụ cho Giáo viên, học viên và các cán bộ nghiên cứu;

-        Khu đọc sách, báo, trao đổi thông tin, nghiệp vụ và giải lao.

 

Chia sẻ với:
Chia sẻ
Thông tin liên hệ

Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics

Huyền Trang

Lượt xem trường:30577
Số khóa học:12
Tổng lượt xem các khóa học:76816
Thành viên quan tâm
Chưa có thành viên quan tâm