Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là một trong những Trường cao đẳng lớn, có uy tín. Trước kia là trường Trung học Văn thư Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng; theo Quyết định số 72/TCCB-TC ngày 25/04/1996 của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ được đổi tên là Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I; theo quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo được đổi tên Trường Cao đẳng Văn Thư Lưu trữ Trung ương I.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 

1. GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 

-  Mã ngành đào tạo: CV1 - 03

 

-  Khối thi: C; D1 

 

1.1. Mục đích mở ngành học:

 

Các-Mác từng nói “Mỗi một dàn nhạc cần phải có một nhạc trưởng”. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Quản trị văn phòng là người được đào tạo không chỉ làm được “nhạc trưởng” để quản lí và lãnh đạo văn phòng mà còn có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như các “nhạc công” để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác văn phòng ở các cơ quan.

Văn phòng - nhân viên - nhà quản lí (quản trị) văn phòng không thể thiếu ở bất cứ cơ quan nào. Vì vậy sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng đang có rất nhiều cơ hội tìm việc làm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng của Nhà trường, năm 2005, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I (nay là Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho mở ngành đào tạo cao đẳng ngành Quản trị văn phòng hệ chính quy. Đây là cơ sở đầu tiên trong cả nước đào tạo chuyên ngành này ở bậc cao đẳng.

 

1.2. Mục tiêu đào tạo:

 

Ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về Quản trị văn phòng bậc cao đẳng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

 

Sinh viên sẽ được học các học phần để có trình độ, năng lực:  

 

+ Quản lí, triển khai, hướng dẫn và áp dụng các kĩ thuật nghiệp vụ văn phòng:

Các kĩ năng làm việc và các biện pháp có tính công nghệ được áp dụng trong việc tổ chức hoạt động, điều hành và quản lí văn phòng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lí, điều hành của các cơ quan, tổ chức nói chung và của văn phòng nói riêng.

+ Thực hiện thành thạo các kĩ thuật nghiệp vụ hành chính:

Kĩ thuật tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; kĩ thuật soạn thảo văn bản; kĩ thuật tổ chức bảo quản, quản lí văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp nơi công sở; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền.

 

+ Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.  

 

 1.3. Thời gian đào tạo: 36 tháng

 

1.4. Hình thức đào tạo: Hệ chính quy, hệ vừa học, vừa làm

 

1.5. Kinh nghiệm và quy mô đào tạo:

 

Ngành Quản trị văn phòng hiện nay đang được đào tạo ở các hệ chính quy và hệ vừa làm, vừa học với các hình thức học tập trung, học theo kỳ, học liên thông. Mặc dù là ngành học mới nhưng nhu cầu học tập rất lớn và quy mô ngày càng được mở rộng tại Hà Nội và một số tỉnh từ miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh.


                1.6. Cơ hội của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

 

         1.6.1. Cơ hội về việc làm:

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

Sinh viên ngành Quản trị văn phòng k1 tìm được việc làm đúng nghề trên 80%.

 

1.6.2. Cơ hội học tập:

 

Sinh viên tốt nghiệp đạt từ loại khá trở lên, nếu có nguyện vọng có thể được học liên thông lên đại học có cùng chuyên ngành sau khi học chuẩn đầu vào một số môn học. Nhà trường đã phối hợp với một số cơ sở đào tạo để tổ chức cho sinh viên khoá 1 học liên thông lên đại học ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.               

 

2. GIỚI THIỆU NGÀNH CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG)

 

2.1. Thời gian đào tạo: 18 tháng

 

2.2. Hình thức đào tạo: Hệ chính quy, hệ vừa học, vừa làm

 

Khoa Quản trị văn phòng còn được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lí đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng với thời gian học 18 tháng. 

 

Đối tượng được học liên thông thẳng từ trung cấp Hành chính văn phòng lên cao đẳng Quản trị văn phòng.

Đối tượng được học liên thông chéo lên hệ cao đẳng Quản trị văn phòng: các học viên tốt nghiệp trung cấp của các ngành khác (Thư ký văn phòng, Hành chính Văn thư, Lưu trữ vv) của Trường và của các Trường chuyên nghiệp khác khi có nguyện vọng cũng được dự thi vào ngành học này sau khi học một số môn chuẩn đầu vào.

 

2.3. Hình thức tuyển sinh: thi 03 môn cơ sở ngành (Pháp luật đại cương; Lịch sử tổ chức cơ quan Nhà nước; Chính trị).

 

2.5. Cơ hội của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

 

         2.5.1. Cơ hội về việc làm:

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

 

2.5.2. Cơ hội học tập:

 

Sinh viên tốt nghiệp đạt từ loại khá trở lên, nếu có nguyện vọng có thể được học liên thông lên đại học có cùng chuyên ngành sau khi học chuẩn đầu vào một số môn học. Nhà trường đã phối hợp với một số cơ sở đào tạo để tổ chức cho sinh viên Khoá 1 học liên thông lên đại học ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

3. GIỚI THIỆU NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (HỆ TRUNG CẤP)

 

 Mã ngành: 21-03-01

 

3.1. Mục tiêu đào tạo:

 

Chuyên ngành Hành chính văn phòng được xây dựng và đào tạo từ năm 1998 nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn và trình độ trung cấp về hành chính văn phòng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

 

Đào tạo các cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng có kĩ năng thành thạo tay nghề, đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế. Người học được trang bị các chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng để có thể làm việc ở các vị trí trong văn phòng như: văn thư, lưu trữ, thư ký, văn phòng thống kê, hành chính văn phòng.   

 

3.2. Thời gian đào tạo: 24 tháng

 

3.3. Hình thức đào tạo: Hệ chính quy, hệ vừa học, vừa làm

 

3.4. Hình thức tuyển: xét đơn đăng ký từ kết quả thi tuyển sinh cao đẳng của Trường hoặc xét tuyển hồ sơ

 

3.5. Giới thiệu chương trình:

 

Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho người học nắm được kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo, ban hành văn bản và các hoạt động của văn phòng; thành thạo việc giải quyết văn bản đi, đến, lập hồ sơ hiện hành. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể thực hiện được công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cơ quan trong quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị quản lý nhà nước cấp cơ sở; thành thạo nghiệp vụ giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, ban hành và quản lý chương trình, kế hoạch công tác.

            - Những lợi ích của chương trình đem lại cho người học là:

            + Người học được học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất, đạo đức.

            + Người học được trang bị các kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp về nhà nước và pháp luật; kiến thức về chủ nghĩa Mác LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghiệp vụ về công tác hành chính văn phòng và thực hiện thành thạo các nghiệp vụ đó.

 

             3.6. Các chuẩn đầu ra    

       .

3.6.1. Chuẩn về kiến thức:

 

- Kĩ thuật tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí;

            - Kĩ thuật sọan thảo văn bản; kĩ thuật tổ chức bảo quản, quản lí văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo;

            - Kĩ năng giao tiếp nơi công sở;

            - Phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng;

            - Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lí văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.  

            3.6.2. Chuẩn về kỹ năng:

Người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Hành chính Văn phòng sẽ hiểu biết được những nghiệp vụ sau:

            - Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác Hành chính Văn phòng.

            - Biết vận dụng những kiến thức chuyên môn về Hành chính Văn phòng vào các lĩnh vực của công tác hành chính văn phòng ở mỗi loại hình cơ quan.

 

3.6.3. Chuẩn về thái độ:        

 

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực và tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong của người cán bộ công chức, viên chức.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiện quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

 3.7. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

 

3.7.1. Cơ hội việc làm:

 

Sau khi học xong, người học có cơ hội việc làm tại các văn phòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị vũ trang. Đặc biệt là có cơ hội tuyển dụng và làm việc đúng chức danh công chức Văn phòng – Thống kê tại các xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn chức danh qui định tại Quyết định số 04/2002/QĐ - BNV ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ; có thể điều hành hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở; thực hiện được nhiệm vụ của cán bộ hành chính văn phòng, cán bộ văn thư, cán bộ lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, trường học, doanh nghiệp.

 

3.7.2. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ:

 

Người học có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng ngành Quản trị văn phòng. 

 

3.8. Kinh nghiệm và quy mô đào tạo:

 

Trường Văn thư Lưu trữ Trung ương I (nay là Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội) là Trường đầu tiên trong cả nước được Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo ngành học Hành chính Văn phòng.

Chuyên ngành Hành chính văn phòng hệ trung cấp bắt đầu được đào tạo kể từ năm 1998 theo Quyết định số: 07/1998/QĐ-TCCP ngày 30/10/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc đào tạo chuyên ngành Hành chính văn phòng tạo nguồn cán bộ văn phòng cho các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác.

Đến hết năm 2008 chuyên ngành này đã được tuyển sinh và mở được 11 khoá hệ chính quy và 69 khoá hệ vừa học vừa làm với hơn 5300 người học (1800 học sinh chính quy và 3500 học viên hệ vừa học vừa làm).


 
 

 

 

Chia sẻ với:
Chia sẻ

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Địa điểm học tập: Hà Nội

    Thời gian: liên hệ phòng đào tạo

  • Khai giảng: Liên Hệ

    Bằng cấp: bằng cao đẳng

  • Học phí: liên hệ phòng đào tạo

     

Ưu đãi chung

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm các thông tin về khóa học, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc Gửi thông tin yêu cầu cho chúng tôi.

    E-mail | Bản In | Lượt xem:87486

Bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận

Đơn vị đào tạo

Trường cao đẳng nội vụ Hà Nội

Phòng quản lý đào tạo

Lượt xem trường:41201
Số khóa học:16
Tổng lượt xem các khóa học:473848
Khóa học liên quan
Khóa học cùng đơn vị đào tạo
Thành viên quan tâm
Chưa có thành viên quan tâm